Matkustaja-

informaatio tulevaisuuden junaliikenteessä

Liikennevirasto (Väylävirasto)

Ramboll Finland Oy

2018

Maailma muuttuu. Junaliikenteen rooli muuttuu osana matkustamisen palveluja.

Elämme melkoisessa myllerryksessä. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen, globalisaatio, työn murros ja digitalisaatio muuttavat maailmaamme ja arkeamme. Vaikka teknologian avulla voimme olla etäyhteydessä melkein minne ja milloin vain, ei liikkumisen tarve ole vähentynyt. Junamatkustus on ympäristöystävällinen ja tehokas matkustusmuoto tulevaisuudessakin. Jotta se on kilpailukykyinen vaihtoehto yksityisautoilulle, kimppakyydeille ja uusille tulevaisuuden liikkumisen palveluille, tulee palvelun olla laadukasta ja houkuttelevaa.

 

Visiointi ja palvelumuotoilu kehittämisen työkaluna.

Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto ja Traffic Management Finland) vastaa asemilla olevasta matkustajainformaatiosta eli kylteistä, näyttölaitteista ja opasteista sekä niiden informaatiosisällöstä. Niiden avulla matkustajat löytävät oikeille junille, kulkureitit asemalla ja jatkoyhteyksiin. Kehittämistyötä tehdään jatkuvasti teknologian kehittymisen ja matkustajien tarpeiden myötä, mutta silloin tällöin on tarpeen luoda katsaus myös kauemmas tulevaisuuteen. Mitkä ovat suuret kehityslinjat? Miten ala muuttuu? Miten matkustajien tarpeet muuttuvat? Miten tuotetaan laadukasta palvelua myös tulevaisuudessa? Visiointi ja tulevaisuuden skenaariot ovat työkaluja, joilla hahmotetaan suuntaa, johon kehitys on menossa.

 

Tehtävänämme oli tarkastella alan toimijoiden tulevaisuuden strategioita, matkustajainformaatioon liittyvän teknologian kehitystä ja millaisia tarpeita ja toiveita tulevaisuuden junamatkustajilla voisi olla. Aikajänteinä olivat vuodet 2022 ja 2030. Projekti toteutettiin viidessä vaiheessa: 1. Ilmiöt, 2. Matkustajat, 3. Skenaariot, 4. Konseptit ja 5. Toimenpide-ehdotukset.

 

Hyvä matka. Mitä sen toteutumiseen tarvitaan?

Milloin opastuksen taso on riittävää? Riittääkö, että matkustaja saa tiedon, jonka tarvitsee ja pääsee sen avulla jatkamaan junamatkaansa? Vai tulisiko matkustajainformaation nostaa tavoitteitaan ja ylittää matkustajan odotukset? Tunnistimme opastamiselle kolme eritasoista tavoitetta: 1. Toimivuus (eli matkustaja löytää perille), 2. Helppous (matkustaja koki perille löytämisen helpoksi) ja 3. Miellyttävyys (vaivattomasti perille löytämisen lisäksi matkustaja viihtyy asemalla). Toimivuutta on helpohko mitata, kun taas helppous ja miellyttävyys ovat kokemuksellisia ominaisuuksia. Joka päivä samaan junaan kiirehtivä vilkaisee näyttöä vain tarkistaakseen että kaikki sujuu tänään kuten muinakin päivinä kun taas vieraalla paikkakunnalla vieraileva harvoin junaa käyttävä kaipaa yksityiskohtaisempaa tietoa ja opastusta. Visiossa tavoitteeksi asetettiin Hyvä matka, eli jokaisen opasteen, kyltin, näyttölaitteen yms. tehtävä on rakentaa junamatkustajalle hyvän matkan kokemusta, ihanteellisesti kolmella tavoitellulla tasolla.

Opastus on onnistunutta, kun sitä ei huomaa.

Hyvä opastus on sellaista, ettei käyttäjä kiinnitä siihen juurikaan edes huomiota. Opasteet ovat juuri siellä missä niitä tarvitaan ja sisältö on helppo ymmärtää. Haastatellessa matkustajat saattavat jopa sanoa, etteivät käyttäneet opasteita. Että löytävät itse perille, vaikka todellisuudessa junaan menijä katsoo useampaa kylttiä, opastetta ja näyttölaitetta. Hyvä opastaminen on intuitiivista ja voimaannuttaa matkustajaa toimimaan juna-asemalla oikein. Suurin tarve opastamiselle tapahtuu poikkeustilanteessa, eli kun juna on myöhässä, peruttu tai muuta yllättävää tapahtuu. Tällöin tilanne on jo alkujaankin hieman harmillinen matkustajalle, joten matkustajainformaation tulee olla erityisen selkeää, kattavaa ja ajantasaista.


Tätä ei tehdä yksin.

Junamatkustamisessa on mukana monia tahoja: esim. virasto, liikennelaitos ja yksityiset toimijat. Junamatka on käyttäjälle kokemus, joka rakentuu kaikkien toimijoiden yhteisesti tuotetusta palvelusta. Toimijoiden tulee aktiivisesti rakentaa ja vahvistaa omaa rooliaan sekä kehittää yhteistyön muotoja alan muiden toimijoiden kanssa. Vain niin voidaan jatkossa tarjota junamatkustajille hyvä matka.

 

Yhteistyössä:

Liikennevirasto

Ramboll Finland Oy

Etnografinen tutkimustoimisto Kenno Oy

Matkustajatutkimukseen osallistuneet junamatkustajat

Ananas,

Bananas &

Cucumber

Creative Oy

Helenankatu 4 B

00170 Helsinki