Uuden osaamisen lukio - yhdessä kehitetty toimintamalli

YES ry

2018

Työelämä ja koulutus elävät murrosta.

Nykypäivänä lukio tarjoaa yleissivistävää opetusta, mutta lukiolainen janoaa ja tarvitsee myös tietoa ja ymmärrystä työelämästä, ammateista ja yrittäjyydestä. Yhdessä valtakunnallisesti toimivan YES verkoston kanssa konseptoimme tulevaisuuden lukion toimintamallin. Toimintamalli määrittää vision sekä konkreettisia työkaluja lukioille työelämälähtöisemmän lukion toteuttamisessa.

 

YES ry on asiantuntijaverkosto, joka tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä. Projektimme oli osa YES – Lukiot työelämään –hanketta, jonka tavoitteena oli rakentaa työelämälähtöisempää lukiokoulutusta kehittämällä erilaisia konkreettisia malleja lukioiden työelämäyhteistyöhön.

 

Kaikkea ei tarvitse eikä voi oppia pulpetissa istuen.

Missä olen hyvä, millaista työelämä on, mistä saan ensimmäisen työpaikan tai elämän mittaisen uran, tulisiko minusta yrittäjä ja entä millainen on opintopolku unelmieni ammattiin? Lukiolaisen elämässä ollaan suurten kysymysten äärellä. Lukion tulee antaa hänelle tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen lukiolaisen tulevaisuutta varten. Avainasemassa ovat lukioiden rehtorit, opettajat ja lukiolaiset sekä yritykset. Roolit tulevat muuttumaan, lukio tekee entistä tiiviimpää ja avoimempaa yhteistyötä alueensa työelämän kanssa ja lukiolainen voi itseohjautuvasti ja monimuotoisesti toteuttaa omia opintojaan. Opettajan rooli tiedonjakajasta on muuntumassa valmentavaksi.

 

Yhdessä ympäri Suomea.

Projektissa hankkeessa mukana olleet lukioiden (opettajat, rehtorit ja lukiolaiset) kanssa ideoimme, konseptoimme ja jatkojalostimme tulevaisuuden uuden osaamisen lukion toimintamallin. Alueellisia palvelumuotoilun työpajoja järjestettiin ympäri Suomea, joiden sisällön, menetelmät ja materiaalit suunnittelimme. Työpajojen avulla kerättiin arvokasta näkemystä suoraan kentältä. Järjestimme työpajojen vetäjille myös työpajakoulutuksen ja perehdytyksen palvelumuotoilun perusteisiin. Lisäksi lukiokoulutuksen kehittämiseen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia käsiteltiin fasilitoimassamme asiantuntijatyöpajassa.

Palvelumuotoilu mahdollisti, kuunteli ja kiteytti.

Vahva visio uudesta syntyy kolmesta elementistä:

1) käytännön tekemisen tuomasta kokemuksesta

2) rohkeudesta ajatella uudella tavalla

3) palavasta halusta tehdä entistä parempaa.

 

Osallistujat toivat työpajoissa tätä omaa näkemystänsä käytännön ideoina ja visiotason tavoitteina. Palvelumuotoilu mahdollisti ja auttoi ideoiden ja ajatusten esille nostamisessa, prosessin etenemisessä ja tiedon ja ymmärryksen kiteyttämisessä.

 

Käsikirja tekijöiltä tekijöille.

Lopputulos on kentän toimijoiden synnyttämä käsikirja kentän toimijoille. Käsikirja kuvantaa työelämälähtöisen lukion toimintakulttuuria, työelämäyhteistyön muotoja ja sitä, millaista osaamista ja ymmärrystä lukiolaisten tulisi saada tulevaisuuden työelämälähtöisestä lukiosta. Se on suunnannäyttäjä ja seuraavissa askeleissa eteenpäin auttaja, jonka avulla suomalaiset lukiot voivat kulkea polkunsa kohti työelämälähtöistä lukiota. Toki työelämälähtöisyyttä toteutetaan jo monissa lukioissa (kokeiluina tai jo jalkautuneina käytäntöinä), käsikirja antaa apuja niin aloittelijoille kuin edistyneillekin. Toimintamalli ei ole ”one fits all”, vaan antaa viitekehyksen, vision ja keinoja kullekin lukiolle toteuttaa työelämälähtöisyyttä omalla tavallaan, omat ja alueensa työelämän voimavarat tunnistaen.

Tämä oivallus inspiroi meitä.

Ympäri Suomea järjestetyissä työpajoissa nousi yllättävän vahvana muutamat teemat alueellisista tilanteista ja eroista huolimatta. Oletimme, että yhdistäviä tekijöitä joutuisi etsimään suurennuslasilla, mutta iloksemme yllätyimme. Uusi työelämälähtöinen lukio rakentuu seuraavien voimien avulla:

  • Tahto (muutos lähtee minusta ja meidän lukiosta)

  • Luottamus (muutos tehdään yhdessä, avaamme lukion ovet työelämälle)

  • Rohkeus (riskien ja epäonnistumisten sietokyky mahdollistaa muutoksen ja uuden paremman toiminnan)

 

“Käsikirja auttaa rakentamaan lukioita, jotka antavat opiskelijoille valmiudet jatko-opintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen. Se myös avaa niitä mahdollisuuksia, joita uuden osaamisen lukio tuo lukiolle, lukiolaiselle, yhteiskunnalle ja työelämälle".

 

Elli-Noora Lassy

YES ry:n koulutuspäällikkö

Yhteistyössä:

YES ry

YES Etelä-Savo

YES Pohjanmaa

YES Pohjois-Pohjanmaa

YES Kotka-Hamina

YES Keski-Uusimaa

YES Varsinais-Suomi

Työpajoihin osallistuneet lukiot, lukiolaiset, yrittäjät ja päättäjät

Ananas,

Bananas &

Cucumber

Creative Oy

Helenankatu 4 B

00170 Helsinki