Karttamuotoisen opastamisen konseptointi

HSL

2017

HSL (Helsingin Seudun Liikenne) vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä. HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio ja Tuusula. HSL:n joukkoliikenteessä tehdään vuosittain yli 370 miljoonaa matkaa. Linjoja on yli 300 ja lähtöjä päivittäin yli 25 000. Matkustajat ovat sekä paikallisia asukkaita, ulkopaikkakuntalaisia että turisteja. HSL tarjoaa liikkumisen lisäksi matkustajainformaatiota, esim. bussipysäkeillä, juna-asemilla, digitaalisissa palveluissa ja sovelluksissa.

 

Kartta kertoo kerralla paljon.

HSL tuottaa liikkumisen palveluiden lisäksi myös niitä tukevaa matkustajainformaatiota. Sen avulla matkustajat löytävät oikeisiin juniin, busseihin, raitiovaunuihin ja metroihin. Useimmiten opastusta tarvitaan vaihtoyhteyksiä tehdessä, esim. metroasemalla bussiin vaihdettaessa. Missäs minä olenkaan? Missä on bussipysäkki, josta bussilinjani lähtee ja miten pääsen sinne? Onko täällä lippuautomaattia? Entä esteettömiä reittejä, vessoja tai pysäköintialueita? Karttamuotoisella matkustajainformaatiolla voidaan tarjota matkustajalle tarvittavaa tietoa intuitiivisesti, kattavasti ja ymmärrettävästi.

 

Jokaisella HSL-alueen juna- ja metroasemalla on abcc:n konseptoimat opastekartat ja ne ovat saatavilla myös www-sivuilla, jolloin ne auttavat matkustajaa jo matkaa suunniteltaessa. 

 

Vaikka elämme aikaa, jolloin suurimmalla osalla meistä on taskussaan älypuhelin ja sitä kautta pääsy useisiin tietolähteisiin ja palveluihin, on silti usein nopein ja vaivattomin tapa katsoa opastetta paikan päällä esim. junaa tai metroa odotellessa asema-alueella. Julisteista ei koskaan lopu akku tai datayhteys katkea.

 

Voidaanko opastaminen automatisoida? 

Teknologian huima kehitys, digitalisaatio ja automatisaation yleistyminen muokkaavat maailmaamme. Monet ennen ihmisen tekemät työt voidaan nykyään suorittaa koneilla. Ja sen avulla voidaan saavuttaa kustannustehokkuutta. Tätä murrosta pohti myös HSL matkustajainformaation tuottamisen kanssa: 

 

Digitalisaatio ja automatisaatio -uhka vai mahdollisuus?

Dataa linjoista, reiteistä ja palveluista on valtavasti digitaalisessa muodossa, mutta mitä siitä kannattaa hyödyntää matkustajainformaatiossa ja miten? Voiko sen tuottaa koneet vai tarvitaanko ihmiskäsiä ja –silmiä materiaalien tuottamisessa? 

 

Miten tarjotaan matkustajien tarpeita vastaava palvelu?

Asiakastyytyväisyyden merkitys kasvaa jatkuvasti. Enää ei julkisille palveluille riitä, että ne toimivat, vaan niiltä odotetaan käyttäjälähtöisyyttä, miellyttävyyttä ja jopa elämyksellisyyttä. Millaista opastamista matkustajat tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa?

 

Tulevaisuuden muutoksia matkustajainformaatiossa.

Tulevaisuudessa pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen käyttäjät ovat entistä monikansallisempi ryhmä. Niiden ihmisten osuus, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia, kasvaa, joten miten opastamisessa tulisi tämä huomioida? 

 

Näihin teemoihin lähdimme projektissamme selvittämään vastauksia.

Nopeasti vastauksia testaamalla.

Uusia ideoita testattiin hyvin aikaisessa vaiheessa matkustajilla. Jalkauduimme heti ideointityöpajojen jälkeen luonnosten kanssa matkustajien pariin eri puolille pääkaupunkiseutua. Haastattelemalla ja keskustelemalla saimme arvokasta tietoa ja käyttäjien näkökulmia uusiin ideoihin. Ideoiden iterointi tehtiin matkustajien palautteen perusteella.

 

Konseptin toteuttaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Loimme konseptista HSL:lle sisäisen konseptimanuaalin. Se on työkalu jokaiselle, joka työssään tuottaa tai kehittää HSL:n karttamuotoista opastamista. Käytäntöön jalkauttaminen ja matkustajille asti uuden konseptin mukainen opastaminen tulee hitaasti, työtä tehdään karttatuote kerrallaan ja kustannustehokkuus huomioiden.

 

Karttamuotoisen opastamisen konseptointi.

Yhdessä HSL:n karttatuotantotiimin kanssa konseptoimme suuntalinjat karttamuotoiselle opastamiselle. Määritimme suunnittelua ohjaavat tekijät ja hyvän tuotantoprosessin vaiheet. Tunnistimme karttatuotteet, joiden tekemisessä voidaan jatkossa hyödyntää automatisointia ja ne tuotteet, jotka ovat jatkossakin tärkeä tehdä ”käsipelillä”. Tuotantomenetelmien valinnat perustuvat käyttäjien tarpeisiin ja kustannustehokkuuteen. Lisäksi tunnistimme pullonkauloja, jotka estävät ja hidastavat hyvän matkustajainformaation toteuttamista. Nämä tulee huomioida, kehittää ja ratkaista. Lisäksi loimme visuaaliset suuntalinjat karttatuotteille, jotka ohjaavat yleisellä tasolla jokaista kartan sisältävää opastetta. Linjauksen avulla HSL:n tuottama karttamuotoinen opastaminen on yhteneväistä ja helposti luettavaa ja tunnistettavaa.

 

Yhteistyössä:

HSL:n karttatuotannon tiimi

Testaukseen osallistuneet matkustajat Myyrmäessä, Leppävaarassa, Jorvissa ja Vuosaaressa.

Ananas,

Bananas &

Cucumber

Creative Oy

Helenankatu 4 B

00170 Helsinki