Paras keitos

syntyy monella

kokilla.

Ei ehkä ruuanlaitossa, mutta palvelumuotoilussa kyllä. Palvelumuotoilua ei tehdä yksin, irrallaan ympäröivästä maailmasta, eikä muotoilutoimistossa suljettujen ovien takana. Sitä tehdään kentällä, asiakkaan kanssa, työntekijät ja käyttäjät mukaan ottaen. Yhdessä havainnoiden, vastaanottaen ja ymmärtäen uutta – muotoilulle ominaisella ratkaisukeskeisellä luovuudella. 

 

Palvelumuotoilumme tuo kehittämistyöhön prosessin, menetelmät ja uuden näkökulman. Asiakkaan kanssa yhdessä määritellään suunnittelua ohjaava viitekehys. Mukaan tekemiseen kutsutaan ne kokemusasiantuntijat, joiden osallistaminen tuo projektiin merkityksellistä ja vaikuttavaa osaamista, tietoa ja kokemuksia.

 

Yhdessä tekemällä muodostetaan laajempi käsitys tilanteesta, haasteista ja myös ratkaisuista. Yhdessä tekeminen on sitouttavaa ja jalkauttavaa. Yhdessä tekemällä ratkaisut aidosti sopivat asiakkaan toimintamalliin eivätkä jää irrallisiksi pöytälaatikkoideoiksi. Yhdessä tekemällä löydetään siis parhaat ratkaisut.

Creativity

is intelligence

having fun.

-Albert Einstein

Se, mitä menetelmiä kussakin vaiheessa käytetään tai ketä ja kuinka osallistetaan, riippuu tavoitteista. Palvelumuotoilun ytimessä on aina asiakasymmärryksen saavuttaminen ja sen hyödyntäminen luovassa prosessissa ja kehittämistyössä. Menetelmät ovat osallistavia, tehokkaita ja johdonmukaisia. Ei hakuammuntaa, vaan oikeita toimenpiteitä oikeissa kohdissa.

 

Teemme ideoista ja ajatuksista näkyviä.

Palvelut ovat immateriaalisia toimintoja ja kokemuksia. Niiden kehittäminen tulee tehdä näkyväksi visuaaliseen muotoon, jotta monialaiset kehitystiimit voivat kommunikoida ja kehittää yhteisiä ideoita. Visualisoinnit, infografiikka, konseptikuvaukset, mock-upit ja prototyypit ovat tehokkaita keinoja kuvailla ja arvioida kehitteillä olevaa ideaa. Käytämme visuaalisia kuvantamiskeinoja muotoiluprosessin jokaisessa vaiheessa. Näin varmistamme yhdessä tekemisen saumattomuuden ja kommunikoinnin. Visuaaliset materiaalit toimivat työkaluina myös kehitysprosessista viestittäessä, niiden avulla esitellään, missä mennään, mitä on tehty ja mitä on tulossa.

Miksi tyytyä vähään, kun voi saada enemmän?

Palvelumuotoilu on monialaista ja kokonaisvaltaista. Luomme uudenlaista vuoropuhelua asiakasrajapinnan, kehitys- ja suunnittelutiimien sekä johdon välille. Saatamme asiakasymmärryksen kehitystyön ytimeen ja muutamme organisaatioissa niin sisäisiä toimintamalleja kuin asiakkaille tarjottavia palveluita. Tuomme ketteriä menetelmiä, toimivia tuloksia ja käyttäjälähtöisyyden näkökulman. Siksipä myös palvelumuotoilun hyödyt ovat moninaisia. 

 

Halusimme kiteyttää muutamaan termiin mitä hyötyjä toiminnallamme tahdomme saavuttaa. Lopputulos yllätti meidät itsekin. Kiteyttäminen johtikin laajenemiseen. Muutaman termin sijaan meillä olikin käsissämme nippu termejä: vaikuttavuus, osallistavuus, tehokkuus, merkityksellisyys, reiluus, kiinnostavuus, visuaalisuus, tuloksellisuus, ketteryys, innostavuus, toimivuus ja innovatiivisuus.

Ota yhteyttä!

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme:

Palvelumuotoilu

Visualisoinnit

Konseptointi

Infografiikka

Työpajat

Luennot ja koulutukset

Ananas,

Bananas &

Cucumber

Creative Oy

Helenankatu 4 B

00170 Helsinki